Snart inga kvinnliga IT-chefer?

IT-branschen är som alla nog vet klart mansdominerad, och framför allt är den förknippad med män och manliga värden. Eftersom utvecklingen i samhället i stort går i rätt riktning skulle man ju kunna tro att detta gäller även på IT-området. Men det är inte säkert att så är fallet.

SIFO och TDC gjorde tillsammans en undersökning bland studerande på de tekniska högskolornas IT-program. 63 % av de kvinnliga studenterna svarade att de inte kunde tänka sig att arbeta som IT-chef efter studierna. Andelen män som gav samma svar var bara 29 %.

Nu ska man alltid ta undersökningar av den här typen med en nypa salt, inte minst eftersom vi inte vet hur frågorna var formulerade. Men diskrepansen mellan män och kvinnor är ändå slående. En student vid KTH säger så här till IDG:

-It-branschen är fortfarande en mansdominerad bransch och som tjej är det inte så lockande att behöva slå sig fram i en alltför grabbig miljö. Då kan nog andra miljöer locka mer. Att det dessutom fortfarande finns en föreställning om att man som tjej i it-branschen är annorlunda tror jag också bidrar till att många tjejer inte är intresserade av jobbet.

Beror det på brogrammers?

Är det verkligen så att IT-branschen fortfarande är en grabbig bastion? Ja, det verkar inte bättre. Och det är heller inte säkert att utvecklingen går åt rätt håll. Vissa av den nya tidens stjärnor på utvecklarhimlen verkar leva ett liv som snarare inspireras av Nikki Sixx och de andra i Mötley Crüe än av Bill Gates och Linus Torvalds. Fenomenet har redan fått ett namn: brogrammer.

Alla trivs dock inte med denna nya kultur. I USA sjönk kvinnornas andel av programmerarna med tre procentenheter mellan 2000 och 2010, samtidigt som IT-sektorn, och därmed antalet programmerare, växte rejält. Visst är det kul att man inte behöver vara en nörd med tjocka glasögon och en grafräknare i bröstfickan på den kortärmade skjortan bara för att man arbetar med kod. Men det betyder inte att man måste ha tequilarace på kontoret eller göra armhävningar samtidigt som man programmerar. Pluralism är alltid bra, så även i IT-världen.